Freelance chef-kok met zeebenen voor (zeil-)charters/cruises en rondvaarten

maar ook voor restaurants, hotels, zorginstellingen en catering

Predicitive Index Survey

De resultaten van het Predictive Index®-onderzoek dienen altijd te worden beoordeeld door een deskundige Predictive Index-analist. PI Reporter® geeft u een kort overzicht van de resultaten van Predictive Index®. Bedenk altijd dat veel aspecten van de resultaten niet in het overzicht zijn opgenomen. Als u de Predictive Index® Management Workshop nog niet hebt bijgewoond, raadpleeg dan iemand die deze training wel heeft gevolgd, om het rapport te voltooien.

Robert Siedenburg;

Is een groepsmens; werkt gewoonlijk met en door anderen. Hij heeft een aangeboren gevoel voor de samenhang binnen een team, groepsdynamiek en intermenselijke relaties.

Samenvatting:

Robert is krachtig, ondernemend en gericht op resultaat. Zijn gedrevenheid wordt getemperd door zijn aandacht voor nauwkeurigheid en de kwaliteit van zijn werk. Hij stelt zichzelf en zijn medewerkers telkens meer en hogere doelen. Hij past zich snel aan aan veranderingen en komt vaak met praktische ideeën hoe daarmee om te gaan. Robert is resultaat- en doelgericht en hij wil de zaken snel en goed afhandelen en met de inzet van de juist mensen. Hij reageert positief en actief op uitdagingen en pressie. Hij heeft vertrouwen in zijn vermogen om problemen op te lossen en met mensen om te gaan. Hij is een extraverte en evenwichtige persoonlijkheid en is vastberaden, direct en zelfbewust in de omgang. Zijn stijl is meer gebiedend (telling) dan overtuigend (selling). Robert praat energiek, met zelfvertrouwen en overtuiging, vooral als hij praat over zaken waarvan hij goed op de hoogte is.

Zijn werktempo ligt veel hoger dan gemiddeld en hij kan snel, grondig en gedetailleerd leren. Wanneer hij vast overtuigd is van de noodzaak tot verandering zal hij zich snel aanpassen. Hoewel hij ongeduldig wordt als hij routinewerk moet verrichten, heeft Robert zo veel discipline dat hij veel van dergelijk werk kan verzetten zolang het incidenteel blijft en niet zijn hoofdtaak wordt. Als het mogelijk is zal hij dergelijke werkzaamheden liever delegeren.

Hij zal de uitvoering ervan kritisch volgen om er zeker van te zijn dat het werk nauwkeurig en binnen de gestelde tijdslimiet wordt uitgevoerd. Als Robert een beslissing moet nemen, zal hij zichzelf onder druk zetten om zo snel mogelijk alle benodigde informatie te vergaren en zonder uitstel te handelen. Voordat hij tot actie overgaat, zal hij eerst onderzoeken of de beslissing wel relevant is voor het behalen van zijn doel en in de tweede plaats welke gevolgen het besluit heeft voor het bedrijf en de mensen die er werken.

Robert is zeker van zichzelf, legt zichzelf en anderen hoge prestatienormen op en wil graag met anderen wedijveren. Hij vindt het zeer belangrijk dat deadlines worden gehaald en is ook - hoewel in iets minder mate - geïnteresseerd in hoe de werkzaamheden precies worden uitgevoerd. Afwisseling van taken en verantwoordelijkheden vindt hij stimulerend.

Robert is minder geïnteresseerd in werk dat routinematig is en zeer gestructureerd is.

Hij is alert als het gaat om nieuwe mogelijkheden voor het bedrijf waar hij werkt en kansen voor zijn eigen carrière.

Gemaakt door Franca Roseboom op 5/16/2016

Copyright © 1994-2000, 2002, 2005 door Praendex, Inc. Alle rechten voorbehouden.

OPVALLENDSTE GEDRAG

Robert zal het sterkst het volgende gedrag laten zien:

 • Proactief, assertief en met gevoel voor urgentie streeft hij ernaar zijn doelen te verwezenlijken.
 • Daagt openlijk de wereld om zich heen uit.
 • Hij zal onafhankelijk van wat anderen vinden zijn eigen ideeën naar voren brengen, die vaak vernieuwend zijn en als ze worden doorgevoerd een verandering in de organisatie teweegbrengen.
 • Hij is vindingrijk in het verwijderen van obstakels en kan erg vasthoudend zijn als hij wordt uitgedaagd.
 • Hij streeft ongeduldig naar het behalen van resultaten en legt een grote druk op zichzelf en anderen om direct resultaat te boeken. Is beduidend minder productief met routinewerk. Legt proactief en snel contact met anderen; hij is open en mededeelzaam.
 • Hij bouwt relaties op die hij inzet om de klus te klaren. Is welbespraakt; hij spreekt snel en luid.
 • Hij overtuigt en motiveert mensen op enthousiaste wijze door rekening te houden met hun standpunt en zijn benadering daaraan aan te passen.

MANAGEMENT STRATEGIE

Om zijn effectiviteit, productiviteit en werkplezier te maximaliseren, overweeg dan om Robert:

 • De mogelijkheden te bieden om zich te ontwikkelen door gedegen training en hem grondige kennis en ervaring laten opdoen.
 • Te zorgen voor voldoende contact en communicatie met anderen.
 • Ruimte te geven om zijn ideeën te uiten en initiatieven te ontplooien. hem zelfstandig problemen en uitdagingen te laten aanpakken.
 • Mogelijkheden te bieden om zichzelf te bewijzen en hem daarvoor te erkennen en te belonen.

STIJL VAN LEIDINGGEVEN

Als manager van mensen of projecten zal Robert:

 • Zich meer richten op waar hij met zijn team naartoe wil dan de manier waarop hij er komt, maar ze zijn beide belangrijk voor hem.
 • Tot op zekere hoogte verantwoordelijkheid delegeren aan anderen die zijn hoge doelstellingen voor het bedrijf delen.
 • Bereid zijn om enige details aan anderen over te laten; hij zal die gedelegeerde taken nauwlettend en kritisch controleren om er zeker van te zijn dat alle werkzaamheden nauwkeurig en binnen de gestelde tijdslimiet worden uitgevoerd.
 • Altijd uit zijn op het verbeteren van prestaties en mogelijkheden om te concurreren.
 • Anderen snel ergens bij betrekken; hij is een teambuilder die door vertrouwen en gezag anderen zal stimuleren. Hij zal zijn opvolgers een gedegen training meegeven.
 • Primair gericht zijn op het bereiken van resultaten, en pas in de tweede plaats op communicatie, moreel, en dynamiek binnen de groep.
 • Snel zijn mening geven over de gang van zaken; als hij commentaar levert, doet hij dat precies.
 • Hij is geneigd eerder gebiedend dan overtuigend te zijn.

STIJL VAN VERKOPEN

Als verkoper zal Robert:

 • Het proces krachtdadig en joviaal naar het doel leiden.
 • Ervoor zorgen dat het proces zo snel mogelijk verloopt, waarbij hij de details van de uitvoering niet uit het oog verliest.
 • Bereid zijn risico's te nemen, bijvoorbeeld onaangekondigde verkoopbezoeken afleggen of experimenteren met nieuwe concepten, mits hij de tijd krijgt zich een product eigen te maken.
 • Hij leert grondig en snel.
 • Samenwerken met de klant om een overeenkomst te sluiten.
 • Met overredingskracht en subtiele druk krijgt Robert een verkoop snel rond.
 • Zich op zijn gesprekspartner concentreren, terwijl hij peilt wat de wensen van de ander zijn. Zo kan hij zijn stijl aanpassen als hij meent dat hij daarmee sneller succes heeft.
 • Bedreven zijn in het overbrengen van complexe eigenschappen van een product of dienst in begrijpelijke taal.
 • Hij spreekt helder en effectief en beheerst verschillende spreekstijlen.

Gewerkt bij

 • Kookstudio.nl
 • Euromast horeca BV
 • Ma Cuisine Catering
 • Taverne Meer & Bosch
 • Restaurant Mero
 • Het Culinair Atelier
 • Restaurant Tom Yam Cuisine
 • Restaurant De Kloosterhoeve
 • Restaurant Le Bistroquet
 • NLS de Witte societeit

Opdrachtgevers

 • Park restaurant Anafora
 • Hotels van Oranje
 • Madurodam
 • De Viersprong
 • Seafood Centre
 • Abel Tasman
 • Driemastbark Stedemaeght
 • Nederlands Visbureau
 • Stichting VISSCH
 • Oseven
 • Kasteel de Vanenburg
 • Hart van Holland
 • Shell (Hoofdkantoor)
 • Partycentrum Artis (compass group)
 • De keukenhof (compass group)


Theoretische vaardigheden

 • SVH Restaurantkok
 • SVH Leermeester
 • SVH Sociale Hygiene
 • BHV
 • Neuro-leiderschapstraining
 • Training in team-coaching