PRIVACY VERKLARING


Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Statistieken worden niet gekoppeld aan individuele gebruikers. De statistieken worden bijgehouden met behulp van Google Analytics, dat hiervoor een aantal cookies op je computer kan plaatsen.

Gebruik van de gegevens

Wij gebruiken je gegevens om je te informeren over de activiteiten van Robert Siedenburg (kookstudio.nl, robertsiedenburg.nl, robertsiedenburg.com, kokgevraagd.nl). Je ontvang daartoe regelmatig een (digitale) nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Bij iedere mailing heb je de gelegenheid je uit te schrijven.

Bewaring van gegevens

We bewaren de gegevens slechts zo lang als noodzakelijk is. Voor de bewaring van (financiële) gegevens van opdrachtgevers en adverteerders gelden wettelijke bewaartermijnen.

Delen van gegevens

De gegevens die we over je verzamelen, bijvoorbeeld als abonnee op de nieuwsbrief, bezoeker van een bijeenkomst, opdrachtgever of leverancier van informatie, worden niet gedeeld met derden.
De meeste gegevens worden opgeslagen op onze eigen systemen. Wanneer we gebruik maken van diensten van derden, zien we erop toe dat zij voldoen aan privacy- en beveiligingseisen en bij voorkeur gecertificeerd zijn. In ons geval betreft het onder andere Microsoft Office 365, Apple mail en Mailchimp voor de e-mail en Gekko voor de financiële administratie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Robert Siedenburg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar chef@robertsiedenburg.com

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Robert Siedenburg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze servers zijn ondergebracht in een goed beveiligd en gecertificeerd datacentrum.

Robert Siedenburg

EIGENAAR